Träningsprogram
Jag kan även hjälpa dig med ett träningsprogram som du utför på egen hand.
Vi har ett samtal där vi stämmer av träningsbakgrund och vad du vill med din träning idag. Vi tittar även på din kost, eventuella skador och hur mycket tid du vill och kan lägga på din träning. Jag utformar en månadsplanering som vi följer upp varje vecka. Varje pass du genomför denna månad finns preciserat så du vet exakt vad du ska göra vid varje träningstillfälle.

Denna variant kräver att du har erfarenhet av träning och att du är van vid den träningsform du vill utföra. Det kan vara så att du kört fast i gamla vanor och övningar i gymet och behöver nya idéer, eller att du hamnat på en platå i din träning där du inte ser den utveckling du skulle önska.